Tinerii în slujba păstrării identității naționale

Tinerii în slujba păstrării identității naționale

Proiectul: ”Tinerii în slujba păstrării identității naționale”

Locul de desfăşurare este : Bucuresti, România şi Chisinau, Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului este : Promovarea valorilor naţionale ale poporului român ; perioada de desfăşurare: mai –noiembrie 2017. Estimăm o participare medie de 50 de participanţi / eveniment ( 40 de tineri reprezentând grupul ţintă ) . Activităţile propuse sunt: 1) contactarea comunităţilor româneşti din Republica Moldova; 2) promovarea proiectului; 3) pregătirea şi implementarea proiectului , cu subactivităţile : a) selecţionarea grupului ţintă; b) organizarea unui training de conştientizare asupra importanţei utilizării metodelor nonformale de educaţie ( accent pe Photo Voice ) ; c) organizarea unui workshop pentru instruirea tinerilor în tehnica foto; d) activităţi comune – 7 zile – în Republica Moldova : va fi organizată o expoziţie foto virtuală (minim 1000 fotografii ) , pe următoarele 5 domenii : personalităţi şi evenimente; frumuseţi naturale; cântece şi dansuri populare româneşti; meşteşuguri, ocupaţii; obiceiuri şi tradiţii; 4 ) evaluarea proiectului; 5) diseminarea şi continuitatea proiectului. Etapele şi metodele de realizare propuse sunt următoarele : Etapa de promovare a proiectului – metode : promovarea în mass media ( seminar de deschidere şi închidere, conferinţă de presă, articole în ziar ); promovare pe internet ( crearea unui site, dezvoltarea şi actualizarea acestuia; organizarea unui sistem de videoconferinţe, pentru participare online şi a unui sistem de webinar, pentru promovarea produselor de creaţie ); promovarea prin materiale promoţionale (afişe, bannere, fluturaşi, mape, tricouri şi şepci, pixuri ); selecţionarea grupului ţintă se va face de către echipa de proiect, prin participarea directă , dar şi online a candidaţilor ; în cadrul trainingului de conştientizare şi a workshopului vor fi utilizate metodele nonformale de educaţie cu accent pe metoda Photo Voice; vom asigura logistica IT, dar şi cadrele de specialitate, care vor instrui tinerii în domeniul tehnicii foto, dar şi în păstrarea spiritului de echipă, a responsabilităţii şi dezvoltarea creativităţii; cele 7 zile în Republica Moldova vor fi organizate pe ateliere de lucru care vor viza cele 5 domenii; fotografiile create vor fi expuse şi promovate prin site, videoconferinţă şi webinar; evaluarea participanţilor se va face prin metode formale , dar şi nonformale de evaluare : completarea de chestionare, interviuri, focus grupuri; dintre metodele nonformale – copacul, cartoful fierbinte, open space, etc; diseminarea se va face în ultima zi din Republica Moldova, prin distribuirea DVD-urilor, a fotografiilor, dar şi a altor materiale pe site ; continuarea proiectului va fi dezbătută în cadrul seminarului de închidere, alături de momentul de diseminare şi va cuprinde propuneri de aplicare de noi proiecte , care să permită dezvoltarea activităţilor, organizarea unui Centru virtual pentru comunicarea dintre tineri, în sistem de videoconferinţă, dar  şi webinar, etc.

Obiectivele proiectului

 • Creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei cunoaşterii celor mai importante evenimente din istoria poporului român, a meseriilor , ocupaţiilor specifice lui, a obiceiurilor, tradiţiilor legate de diferite momente din viaţa / comunităţi / popor , de către un grup de 40 de tineri (20 tineri români din Republica Moldova, 20 tineri români din România ), pentru un timp de 8 săptămâni
 • Dezvoltarea creativităţii a 40 de tineri români cu oportunităţi reduse ( 20 din Republica Moldova şi 20 din România), prin implementarea metodei Photo Voice – deci, prin formarea şi perfecţionarea abilităţilor în domeniul IT şi a artei fotografice, a capacităţilor manageriale, pentru o perioadă de 8 săptămâni
 • Sprijinirea şi susţinerea studiului limbii şi literaturii române, a culturii şi civilizaţiei româneşti, ca instrumente esenţiale în cunoaşterea spiritualităţii poporului român şi în exprimarea deschisă a apartenenţei la românitate, de către un grup de 40 de tineri români ( 20 tineri români din Republica Moldova şi 20 tineri români din România ), pentru o perioadă de 8 săptămâni

 

Parteneri:

 • Inspectorartul Şcoalr al Municipiului Bucureşti
 • Primăria Sectorului 1 Bucureşti
 • Pretura Centru Chişinău
 • Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucureşti
 • Liceul Teoretic „Ion Barbu” Bucureşti
 • Şcoala Gimanzială 162
 • Şcoala Gimanzială 181
 • Şcoala Gimanzială “Elena Văcărescu”

Proiectul şi-a propus să ofere tinerilor posibilitatea şi instrumentele necesare pentru a deveni membri activi ai societăţii. Prin intermediul fotografiilor, ei au oportunitatea să îşi facă cunoscute stilul de viaţă şi problemele cu care se confruntă: marginalizare, discriminare, excluziune socială, intoleranţă şi ignoranţă. Principala metodă PhotoVoice este o metodă de educaţie non-formală care le permite subiecţilor fotografiilor să devină creatorii acestora. Tinerii din spatele aparatului de fotografiat pot transmite şi celor din jur ceea ce înseamnă viaţa în comunitatea lor, întâlnindu-se cu tineri cu background cultural diferit care visau însă la acelaşi lucru. Proiectul implică participarea activă a tinerilor şi este  proiectat astfel, încât tinerii vor putea   descoperi şi devini conştienţi de diferite realităţi;

 • Există o slabă comunicare între tinerii din România şi cei din diasporă ( în cazul nostru, Republica Moldova ); tinerii , alături de familiile lor vor avea sarcini, preocupări, obligaţii care îi pot îndepărta de rădăcinile lor;
 • Familia, în cazul tinerilor, este un factor determinant în educarea lor în spiritul respectului a ce înseamnă valori naţionale ; dar tot familia  poate îndepărta copilul de aceste valori;
 • În majoritatea statelor în care trăiesc, tinerii români sunt marginalizaţi, atât prin statul lor social, financiar, cetăţenesc, în ultimă instanţă; ei trebuie să demonstreze celor care îi marginalizează , că nu fac parte din comunităţi defavorizate, ci duc valorile naţionale cu ei, oriunde ar fi;
 • Societatea modernă presupune comunicare, mai ales a unei comunicari bazate pe cea electronică; abilităţile necorespunzătoare a tinerilor în aceste domenii îi marginalizează, automat.

Rezultatele aşteptate :

 • Implicarea a 40 de tineri ( grupului ţintă)  în toate activităţile proiectului;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul IT, prin participare activă la webinarele organizate prin intermediul platformei electronice, cu 60%;
 • Conştientizarea asupra importanţei implicării factorilor de decizie în promovarea talentului, creativităţii, spiritului de concurs în vederea obţinerii performanţei ,cu 60%;
 • Dezbaterea asupra importanţei implicării factorilor de decizie – 30 persoane;
 • Perfecţionarea competenţelor în domeniul managerial, pentru că tinerii realizează planul desfăşurării expoziţiei de fotografie, conform metodei PhotoVoice, contribuie la contactarea persoanelor care vor sprijini organizarea expoziţiei foto, etc, 60%;
 • Perfecţionarea comunicării , datorită discuţiilor permanente între ei, echipa de proiect, partenerii, tinerii aflaţi on – line, etc – cu 70%;
 • Creşterea spiritul lor de competiţie, prin participare direct / on –line , la temele propuse în cadrul paginilor de istorie – 60%;
 • Orientarea spre jurnalism – prin realizarea unui Newsletter în formă electronică, 3 ediţii;
 • Creşterea puterii de sinteză, de percepere a problemelor lor esenţiale;
 • Realizarea unor echipe mixte: grup ţintă, tineri on – line;
 • Creşterea gradului de responsabilizare a echipei / individului, prin prisma calităţii produselor de creaţie, dar, şi a modului de îndeplinire a sarcinilor trasate 70%;
 • Desfăşurarea săptămânii de implementare a metodei Photo Voice, dar şi a atelierelor de lucru prevăzute în cadrul temelor propuse , în condiţii impecabile;
 • Semnarea unui parteneriat între unităţi şcolare, ONG, factori de decizie , cu privire la promovarea talentului tinerilor;
 • Selecţionarea a 10 tineri talentaţi – pentru perfecţionarea talentului în domeniul artei fotografice;
 • 10 tineri vor urma cursuri de utilizare a platformei electronice;
 • 40 de tineri tinerii deprind metode alternative de educaţie;
 • 40 de tineri participă la toate metodele non – formale din proiect;
 • Creşte capacitatea de autocunoaştere, dezvoltare a personalităţii, acceptare a diversităţii;
 • Realizarea unui Panou cu principalele metode non formale utilizate.

Promovarea proiectului şi a finanţatorului

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului au rol de a asigura vizibilitatea proiectului: prin mass media, prin materiale promoţionale şi internet . Vizibilitatea proiectului prin intermediul mass media o vom realiza prin organizarea a 2 conferinţe de presă în România – la Bucuresti– de început şi final de proiect. În cadrul conferinţelor de presă, vom înmâna mape tematice reprezentanţilor mass media – date despre proiect : obiectivul general şi obiectivele specifice, activităţile propuse şi rezultatele scontate. În cadrul conferinţei finale, vom relua datele prezentate anterior şi vom insista la modul în care am reuşit atingerea indicatorilor obiectivelor , am reuşit să ajungem la rezultatele propuse şi, mai ales, care este strategia de continuare a proiectului , pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu tinerii din grupul ţintă, cu membrii comunităţilor româneşti din Republica Moldova. Tot în acest scop, pe perioada de desfăşurare a proiectului, vom asigura o intervenţie la una din televiziunile locale (Bucuresti ) şi vom scrie 2 articole la ziarele locale din Bucuresti . Alături de conferinţele de presă, vor fi organizate 2 seminarii : de deschidere şi închidere al proiectului .

Coordonatorul de proiect va prezenta, pe larg, proiectele finanţatorului, activităţi / proiecte realizate, în curs de realizare ( finanţare ), cât şi planurile sale de viitor. Invitatul de onoare va fi chiar reprezentantul finanţatorului, care va prezenta imagini din cele mai importante proiecte ale acestuia.  Pentru asigurarea vizibilităţii prin internet, vom proceda la crearea unui site pe o platforma. Administraţia platformei electronice va asigura dezvoltarea şi actualizarea permanent a site –ului, cât şi găzduirea sa pe perioada proiectului, cât şi următoarele 12 luni, cât am propus să continue proiectul, prin desfăşurarea de activtiţi comune cu tinerii din Moldova – online, prin intermediul acestei platforme electronice. Alături de site –ul creat, vom organiza acţiuni specifice platformei electronice : transmisii în direct, organizarea de webinaruri, crearea de grupuri pentru videochat etc. Site –ul , pe prima pagină va cuprinde informaţii despre finanţator. Un element de plusvaloare pentru proiect este posibilitatea persoanelor interesate  din România  şi  Republica Moldova de a interveni în direct în activităţile seminarului, prin intermediul aplicaţiei de webinar , aflată pe platforma. În scopul creşterii vizibilităţii pe internet vom crea un forum de discuţii . Vizibilitatea prin intermediul materialelor promoţionale va consta în achiziţionarea./ confecţionarea următoarelor : banner – roll –up, afişe, pliante, flyere, mape, pixuri, tricouri personalizate . Toate materialele promoţionale vor fi personalizate cu denumirea proiectului şi numele finanţatorului.

Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care produce zero deșeuri

Proiectul „Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care produce zero deșeuri” își propune să crească informarea a 900 de elevi din 30 de școli din Municipiul București, cu privire la economia circulară, prin intermediul educației non formale. În raportul de cercetare realizat în 1976 de  Walter Stahel și Genevieve Reday  pentru Comisia Europeană și numit „Potențialul de a Substitui Forța de Lucru Umană pentru Energie”, cei doi cercetători au schițat viziunea unei bucle economice (sau economiei circulare) și efectul său asupra creării de locuri de muncă, a competitivității economice, a economisirii resurselor și a prevenirii risipii. Din aceasta perspectiva educația pentru economia circulară joaca un rol-cheie în procesul instructiv-educativ și schimbarea comportamentului educabililor față de mediu prin abordări pozitive.  Prezentul proiect vizează următoarele domenii: sprijinirea cadrelor didactice în derularea activităților de educație non formală cu elevii  pentru acumularea de cunoștințe, dezvoltarea de abilități și formarea de competențe menite să îmbunătățească calitatea educației si să stimuleze inovația în sistemele educaționale în ceea ce privește educația pentru economie circulară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și practici inovative pentru educarea pentru economie circulară a 900 de elevi din 30 de unități de învățământ bucureștene;
 2. Elaborarea unui ghid metodologic în care sunt prezentate proiecte de activități non formale pentru educarea elevilor pentru economia circulară;
 3. Prezentarea de campanii de educare pentru economia circulară în comunități

Grupul  țintă este format din  900  de elevi din 30 de unități de învățământ pilot (câte 5 unități de învățământ pe sector). La nivelul fiecărei școli din cele 30 de școli pilot se vor alcătui 3 grupe a câte 10 elevi/grupă, care vor participa la activitățile practice de educație non formală privind economia circulară (câte 4 activități/grupa de 10 elevi, 1 h/activitate). În acest fel, cele 60 de activități proiectate, conform planurilor de lucru din Ghidul metodologic, vor fi pilotate, de către cei 30 de profesori din școlile pilot.

Activități:

 • Organizarea conferinței de deschidere a proiectului;
 • Realizarea programului de activități al proiectului (atelierele de lucru pentru elaborarea Ghidului metodologic și activitățile practice non formale realizate cu elevii din grupul țintă);
 • Selectarea grupului țintă, 900 de elevi la nivelul celor 30 de unități;
 • Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru cei 900 de elevi, necesare pentru eliberarea diplomelor de participare la proiect;
 • Împărțirea grupului țintă din școlile pilot în câte 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la activitățile practice non formale;
 • Realizarea bazei de date a grupului țintă (900 elevi);
 • Ateliere de lucru pentru crearea ghidului metodologic cu activități non-formale pentru educarea elevilor privind economia circulară. Se vor realiza 6 grupuri de  lucru, câte un grup pe sector, formate din 5 persoane/grup, cadre didactice și un facilitator de la partenerul extern ADDE.  Atelierele se vor desfășura în următoarele locații: Colegiul Național ”Ion Neculce”, sector 1; Școala Gimnazială nr. 24, sector 2; Liceul bilingv ”Decebal”, sector 3;  Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” , sector 4; Școala Gimnazială ”George Călinescu”, sector 5; Școala Gimnazială nr. 168, sector 6. Pentru realizarea produsului propus în cadrul atelierelor, sunt necesare următoarele materiale: hârtie format A4 – 6 topuri,  coli flipchart, 1 set de markere, 1 memory stick/locație de 64 GB. În fiecare atelier de lucru se vor proiecta 10 activități/grup de lucru. Ghidul metodologic va fi tipărit cu ISBN după pilotarea activităților practice în cele 30 de școli pilot.
 • Elaborarea ghidului metodologic pentru educarea copiilor privind economia circulară (planurile de activități non formale, proceduri de realizare-evaluare);
 • Campania ”Economia circulară pentru dezvoltare durabilă”
 • Derularea activităților practice cu elevii în 30 școli din Municipiul București (câte 5 școli/sector). Fiecare activitate practică din cele 60 de activități prezentate în ghidul metodologic se va desfășura pe parcursul unei ore. Cu fiecare grupă de elevi se vor desfășura 4 activități de câte o oră fiecare.
 • Distribuirea ghidului metodologic cu activități non-formale pentru educarea elevilor privind economia circulară în format electronic către școlile pilot din Municipiul București;
 • Elaborarea chestionarelor de impact şi aplicarea acestora copiilor/elevilor din grupul țintă;
 • Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor pilot, în presă și la TV.
 • Organizarea conferinței de închidere a proiectului.
 • Exploatarea rezultatelor proiectului către toți elevii din școlile pilot/alte unități de învățământ din Municipiul București

 

Relevanţa proiectului

 • Proiectul realizat va însemna o oportunitate pentru dezvoltarea ofertei educaționale pentru 30 de unități de învățământ din Municipiul București, prin realizarea de activități de educație non formală în domeniul economiei circulare și oferirea instrumentelor necesare cadrelor didactice din toate domeniile curriculare ale școlii pentru desfășurarea de activități practice relevante, care să le transmită elevilor cunoștințele și să le formeze abilitățile pentru protecția mediului prin reciclarea deșeurilor. La sfârșitul proiectului, profesorii vor ști să gestioneze organizarea de activități teoretice și practice care să asigure protecția mediului prin reciclarea deșeurilor, să colaboreze cu alți profesori din alte unități de învățământ, să-și asume responsabilitățile într-un parteneriat, să respecte regulile de comportament în interiorul echipei, să utilizeze informații actuale și tehnologia comunicării pentru activități didactice, pentru a motiva elevii să dorească să afle mai multe.
 • Rezultatele și beneficiile la nivel individual și instituțional sunt multiple: prin intermediul proiectului vor fi cunoscute și comparate modelele educaționale si strategiile de predare și activități practice pentru protecția mediului si reciclarea deșeurilor, schimb de idei, diversificarea situațiilor de învățare, acces la materiale didactice noi, dezvoltarea competențelor profesionale și diversificarea activităților practice, cu un suport tehnologic modern.
 • Nivelul atitudinal va crește si va susține motivația cadrelor didactice și a elevilor utilizând noi provocări, idei și sprijin reciproc în cadrul parteneriatului.
 • Proiectul va conduce la experiențe de învățare noi, noi practici de predare concepute pentru a motiva elevii și a încuraja implicarea lor, de a facilita dezvoltarea de noi competențe și abordări referitoare la conservarea mediului și a reciclării pentru asigurarea dezvoltării durabile a societății contemporane.
 • Acest proiect va avea un potențial transfer al rezultatelor cantitative și calitative care pot fi exploatate de către alte cadre didactice cu alte grupuri de elevi, el poate fi adaptat la contextele lor, resursele și interesele lor specifice.
 • Este o oportunitate de învățare pentru elevii din grupul țintă precum și prin construirea unui mijloc de comunicare virtuală cooperare, schimb de experiență, inspirație. Evaluarea si furnizarea de feedback va duce la o legătură reală între grupul țintă și profesorii coordonatori ai activităților practice, la dorința de realizare de noi proiecte în viitor.
 • Asociația ADDE va putea stabili legături cu instituții de învățământ pentru educarea copiilor/tinerilor în domeniul dezvoltării durabile din perspectiva economiei circulare. În urma acestui proiect, ISMB își va spori capacitatea organizațională, va dobândi noi metode și tehnici instituționale de implementare a proiectului la nivelul comunității educaționale a Municipiului București, va creste capacitatea acesteia de a acces la alte fonduri, va stabili relații de cooperare cu alte instituții care poate sa reprezinte o bază pentru un viitor parteneriat în diferite domenii de interes, va crește capacitatea lor de a lucra în parteneriat, va îmbunătăți relația profesională dintre ISMB, ADDE și scoli, va oferi progres. Alte beneficii ale proiectului:
 • Dezvoltarea abilităților creative ale cadrelor didactice
 • Găsirea un mod atractiv de a stimula cunoașterea mediului înconjurător si de a dezvolta tehnici si practici pentru protecției acestuia prin reciclarea deșeurilor.

Descoperirea unei noi abordări de predare privind protecția mediului înconjurător prin reciclarea deșeurilor

 • Noi strategii pentru implicarea elevilor și profesorilor în organizarea de activități teoretice și, mai ales, practice pentru protecția mediului înconjurător, reciclarea deșeurilor și asigurarea dezvoltării durabile

Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

Prin proiect se dorește a se contribui la crearea de modele de lucru și la construirea unui cadru adecvat de colaborare între toți actorii (ONG, instituții de învățământ) implicați în protecția mediului ambiant, reciclarea deșeurilor și în promovarea dezvoltării durabile pentru creșterea calității vieții.

Realizarea ghidului metodologic de educare a elevilor privind economia circulară va permite chiar elaborarea de strategii educaționale la nivelul tuturor instituțiilor furnizoare de educație, pentru promovarea dezvoltării durabile din perspectiva economiei circulare.

Organizarea de campanii de educație pentru economia circulară evidențiază un parteneriat local activ pentru utilizarea durabilă a resurselor și conservarea mediului înconjurător.

Instituțiile participante la proiect își vor îmbunătăți imaginea și influența la nivelul comunității locale, la nivelul școlilor din comunitate și a altor ONG-uri, care vor câștiga încredere în aceste  instituții și vor fi interesate în dezvoltarea de noi parteneriate locale.

Totodată, proiectul este în concordanță și sprijină politica Ministerului Educației Naționale de promovare și susținere a educației copiilor/tinerilor pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă.

Planul de promovare al proiectului se referă la o activitate de proiect în care echipa de proiect participă împreună cu partenerii externi  la crearea materialelor de promovare a acestuia (ghidul metodologic de educare a copiilor/tinerilor pentru economie circulară, materiale de educare și promovare realizate în cadrul Campaniei ”Economia circulară pentru dezvoltare durabilă”)  și la organizarea conferinței de deschidere a proiectului și a conferinței finale, de închidere a proiectului.  Materialele de promovare a proiectului  vor fi popularizate pe toată perioada de desfășurare a proiectului la nivelul grupului țintă,  cât și la nivelul tuturor partenerilor implicați – PROEDUS CIVITAS – PMB,  ISMB, ADDE – pe site-urile acestora, în presă și la TV.  Fiecare partener, cât și școlile pilot, vor prezenta și disemina rezultatele în propria lor zonă de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socializare, Facebook etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor fi încurajați să vorbească cu privire la rezultatele proiectului, la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

 1.  La nivelul grupului țintă se va realiza analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor care vor fi realizate pe perioada desfășurării atelierelor de lucru și cu ocazia conferinței finale.
 2. Echipa de implementare de la nivelul ISMB  va realiza un raport de evaluare pe baza feedback-urilor grupului țintă, care va fi transmis ulterior în instituțiile de învățământ implicate și prezentat în Consiliile de Administrație, în Consiliile profesorale, în Consiliile reprezentanților părinților și elevilor, pe site-urile școlilor pilot. Raportul de evaluare va fi diseminat și la nivelul partenerilor externi implicați – ADDE.

Responsabilul informare și promovare din cadrul proiectului va elabora și publica în presa locală un articol cu privire la rezultatele și impactul proiectului asupra sistemului educațional preuniversitar bucureștean.

Info proeict
http://cerculvalahia.ro/proiect-educarea-elevilor-pentru-economia-circulara-economie-care-produce-zero-deseuri/

Conferinta de lansare
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/2017/prezentare_proiet.pdf

Conferinta de inchidere
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/2017/economia_circulara_conf_inchidere.pdf

Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean

Proiectul Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean” îşi propune să crească informarea a 900 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din 30 de școli din Municipiul București, cu privire la opțiunile privind parcursul educațional și profesional, care să dezvolte capacitatea decizională a acestora cu privire la alegerea viitoarei profesii, orientarea în carieră și integrarea socio-profesională a lor, prin intermediul educaţiei non formale.

În prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ pilot selectate, cu privire la proiect (câte 5 școli în fiecare sector), urmată de selecția grupului țintă la nivelul fiecăreia dintre aceste școli pilot, respectiv câte 30 elevi din fiecare școală pilot. Concomitent, aplicantul ISMB va încheia un număr de 18 acorduri de parteneriat cu agenți economici pentru derularea proiectului (câte 3 acorduri la nivel de sector).

În a doua etapă, se vor desfășura activitățile cu cei 900 de elevi, atât în școlile pilot, cât și la agenții economici cu care s-au încheiat acordurile de parteneriat de către aplicant, prilej cu care elevilor din grupul țintă li se vor prezenta, teoretic și practic, o paletă largă de joburi și calificări. Totodată, redactorul revista meseriilor pe piața muncii bucureștene, cei 3 experți cu elaborarea a câte 6 materiale/articole, expertul realizare machetare și grafică revistă și expertul fotograf vor realiza revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, care va  descrie activitatea elevilor din grupul țintă desfășurată la agenții economici.

 

 Obiective principale:

 • Dezvoltarea la elevii din grupul țintă a abilităţilor de comunicare verbală, para verbală şi nonverbală în situaţii specifice la agenți economici;
 • Dezvoltarea parteneriatului școală – mediu de afaceri prin încheierea a cel puțin 18 acorduri de colaborare între ISMB și agenți economici;
 • Creșterea gradului de cunoaștere în rândul grupului țintă privind meseriile/calificările de pe piața forței de muncă bucureștene, prin realizarea revistei meseriilor de pe piața muncii bucureștene;
 • Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși
 • Identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihic și intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma;
 • Rezolvarea de probleme practice ridicate de meseriile/calificările prezentate în mediul de afaceri;
 • Corelarea strategiei de intervenție în orientarea în carieră a elevilor din grupul țintă cu mediul de afaceri.

Grupul  ţintă este format din  900  de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din cele 30 de unități de învățământ pilot. La nivelul fiecărei școli din cele30 de școli pilot se vor alcătui grupe formate din 30 de elevi, din clasele a VII-a și a VIII-a, care vor participa la atât la activitățile specifice realizate în cadrul școlii, cât și la agenți economici. Cei 30 de elevi din cadrul fiecărei școli vor fi împărțiți în 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la agenții economici cu care aplicantul ISMB a semnat acordurile de parteneriat.

Activităţile principale ale proiectului:

 • Organizarea conferinţei de deschidere a proiectului;
 • Realizarea programului de activități al proiectului (sesiunile de formare în unitățile de învățământ pilot și vizitele de lucru ale elevilor din școlile pilot la agenții economici);
 • Selectarea grupului ţintă, 900 de elevi la nivelul celor 30 de unităţi;
 • Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru cei 900 de elevi, necesare pentru eliberarea diplomelor de participare la proiect;
 • Împărțirea grupului țintă din școlile pilot în câte 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la vizitele la agenții economici;
 • Realizarea bazei de date a grupului țintă (900 elevi);
 • Elaborarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă (metodologie, curricula- suport de curs, proceduri de realizare-evaluare);
 • Elaborarea chestionarelor pentru elevii din grupul țintă, aplicarea, prelucrarea și interpretarea rezultatelor;
 • Realizarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă, la nivelul fiecărei școli pilot, de către formatori (30 de persoane);
 • Organizarea vizitelor la agenții economici și explorarea acestora;
 • Realizarea revistei meseriilor pe piața muncii bucureștene;
 • Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul proiectului, care va fi pus la dispoziția școlilor pilot și a partenerilor;
 • Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităţilor școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administraţie, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanţilor Elevilor, în revistele şcolilor şi pe site-urile şcolilor, în presă şi la TV.
 • Organizarea conferinţei de închidere a proiectului.

Relevanţa proiectului

Ideea proiectului s-a născut din necesitatea de a avea absolvenți ai clasei a VIII-a, informați cu privire la specializările oferite de unitățile din  învățământul profesional și tehnic bucureștean, în vederea realizării celor mai bune opțiuni privind continuarea studiilor liceale, astfel încât, după absolvirea acestora să își poată găsi ușor un loc de muncă, în cadrul unei rețele de parteneriat formată din toți factorii implicați: școală/angajatori/părinți, pentru a se putea stabili un traseu profesional personalízat pentru fiecare tânăr, astfel încât să se asigure o tranziție îmbunătățită a acestora de la școală la un loc de muncă.

Dovada ca tema proiectului este una de actualitate și de o deosebită importanță rezultă și din PRAI la nivelul Regiunii 8 București – Ilfov, care arată că rata de plasare a tinerilor absolvenți este la nivel redus, înregistrându-se un număr mare de șomeri, ponderea tinerilor cuprinși intre 14-24 de ani, fiind de 27,7% în prezent, față de 14,6% cât era in urma cu 10 ani. Ponderea cea mai mare o are categoria cu nivel scăzut de pregătire pentru care piaţa muncii oferă un număr redus de locuri de muncă. Pe de altă parte, analiza SWOT realizată de ISMB privind traseul educațional al absolvenților clasei a VIII-a către  învățământul profesional și tehnic, a identificat cauzele care au determinat rata scăzută a opțiunilor elevilor și părinților acestora către școlile IPT, unele dintre acestea putând fi remediate prin măsuri luate la nivel local, cum ar fi de exemplu implicarea școlilor gimnaziale în proiecte de formare profesională a cadrelor didactice, participarea acestora la activități comune cu școlile din IPT, realizarea de parteneriate la nivelul comunității cu agenți economici, în cadrul cărora să se realizeze schimburi de informații și bune practici privind meseriile solicitate pe piața muncii, pentru a prelua din bunele practici privind curriculumul la decizia școlii și metodele de predare în IPT; altele, însă, nu pot fi  remediate decât prin adecvarea politicilor privind ocuparea forței de muncă. În acest demers, ISMB are experiență ca urmare implementării unor proiecte europene, finanțate prin A.N.P.C.D.E.F.P., precum și a unor proiecte strategice, finanțate prin Fondul Social European. ISMB are experiență în management de proiect, o bogată experiență în coordonarea unor activități in zone geografice extinse și în dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale. Membrii săi sunt cadre didactice, inspectori cu experiență în domeniul educațional, al managementului, cât și cunoscători ai domeniului antreprenorial și ai mediului de afaceri. De asemenea, ISMB elaborează Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional si Tehnic (PLAI), care este documentul de planificare strategică a ofertei de formare profesionala prin învățământul profesional și tehnic pe termen mediu si care sta la baza elaborării planului anual de școlarizare, prin intermediul căruia ISMB poate să racordeze oferta educaționala a școlilor IVT la cerințele agenților economici si la nevoile de formare ale elevilor. Prin implementarea proiectului propus, prin materialele educaționale care se vor realiza (revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, analizele de impact asupra grupului țintă), se vor realiza condițiile materiale necesare pentru adecvarea curriculum-ului școlar din IPT, la nevoile de informare/formare ale elevilor și la cerințele agenților economici privind calificările.

Elementul inovativ specific al acestui proiect îl reprezintă integrarea cerințelor venite dinspre piața muncii, de la agenții economici care vor fi implicați în realizarea proiectului, în curriculum-ul la decizia școlii din învățământul obligatoriu, precum și îmbunătățirea consilierii și orientării profesionale a elevilor, pentru alegerea traseului de pregătire profesională și/sau academică. Abordarea din cadrul proiectului asigură un contact personal, direct, al elevilor din grupul țintă cu piața reală a muncii și permite ca aceștia să fie informați, să poată învăța și dobândi abilitățile necesare pentru viață. Pregătirea elevilor pentru activitățile profesionale trebuie să înceapă înainte de momentul alegerii profesiei. De aceea, ultimii doi ani ai învățământului gimnazial trebuie să contribuie decisiv la orientarea profesională. Prin participarea la acest proiect, elevii din grupul țintă vor fi mai bine pregătiți pentru alegerea traseului de pregătire, primind totodată informații generale despre oportunitățile profesionale și dobândind abilitățile necesare în cazul în care vor decide să-și continue studiile. Proiectul Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean”, respectă aceste două aspecte: formarea specifică pentru competențe concrete și formarea generală pentru abilități de viață.

Totodată, proiectul este în concordanță și sprijină politica Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, de promovare și susținere a accesului tinerilor către învățământul profesional și de dezvoltare a relațiilor parteneriale între instituțiile de învățământ și operatorii economici.

Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

În cadrul proiectului se va implementa un set de activități specifice destinate cunoașterii si diseminării proiectului si a tuturor rezultatelor acestuia la nivelul comunității. La debutul proiectului  se va realiza un plan de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului către publicul larg, de responsabilul diseminare şi valorizare din echipa de management a proiectului. Partenerii externi vor fi direct implicați în activitățile de promovare și valorizare a proiectului și a rezultatelor acestuia, prin oferirea de informații de calitate privind proiectul (comunicate de presă, publicarea pe site-ul ISMB și pe site-urile CCD, CMBRAE și ADDE, interviuri în presa locală). În particular, toți participanții la proiect vor realiza materiale de diseminare a proiectului pe care le vor prezenta în consiliile profesorale din școlile de proveniență, în școlile pe care le monitorizează și în activitățile metodice cu profesorii de specialitate realizate la nivelul municipiului.

Impactul proiectului atât asupra beneficiarilor direcţi ( 900 de elevi) cât şi a celor indirecţi (respectiv cadrele didactice din școlile pilot, membrii Consiliilor de Administrație,  membrii comisiilor de specialitate, Comitetele Reprezentative ale Părinților din școlile pilot) se referă la stimularea implicării reflexive în procesul de selecție a traseului educațional al elevilor, în cunoștință de cauză,  în identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihologic și intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma.

                Proiectul „Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean” beneficiază de susţinerea şi promovarea  partenerilor externi: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă în Educaţie – ADDE, Casa Corpului Didactic – CCD ( unele dintre unităţile şcolare pilot sunt filiale CCD) și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, prin serviciile de orientare și consiliere a carierei și accesului neîngrădit oferit elevilor, părinților și profesorilor la aceste servicii..

Planul de promovare al proiectului se referă la o activitate de proiect în care echipa de proiect participă împreună cu partenerii externi  la crearea materialelor de promovare a acestuia (revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, roll-up-uri, mape, etc.)  şi la organizarea conferinței de deschidere a proiectului și a conferinţei finale, de închidere a proiectului.  Materiale de promovare a proiectului  vor fi popularizate pe toată perioada de desfăşurare a proiectului la nivelul grupului ţintă,  cât şi la nivelul tuturor partenerilor implicaţi – PROEDUS CIVITAS – PMB,  ISMB, CCD, CMBRAE, ADDE – pe site-urile acestora, în presă şi la TV.  Fiecare partener va prezenta și disemina rezultatele în propria lui zonă de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socializare, face-book etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor fi încurajați să vorbească cu privire la rezultatele proiectului, la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

 1.  La nivelul grupului ţintă se va realiza analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor care vor fi realizate pe perioada desfăşurării atelierelor de lucru şi cu ocazia conferinţei finale.
 2. Echipa de implementare de la nivelul ISMB  va realiza un raport de evaluare pe baza feed-back-urilor grupului ţintă, care va fi transmis ulterior în instituţiile de învăţământ implicate şi prezentat în Consiliile Administrative, în Consiliile profesorale, în Consiliile reprezentanţilor părinţilor şi elevilor, pe site-urile şcolilor, cât şi în revistele acestora. Raportul de evaluare va fi diseminat şi la nivelul partenerilor externi implicaţi – ADDE, CMBRAE şi CCD.
 3. Responsabilul informare şi promovare din cadrul proiectului va elabora și publica în presa locală un articol cu privire la rezultatele și impactul proiectului asupra sistemului educațional preuniversitar bucureștean.

Afis
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/AFIS.pdf

Prezentare proiect
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/CIVITAS.pdf

Conferinta de inchidere
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/CIVITAS_conferinta_incheiere_proiect.pdf

Facebook
https://www.facebook.com/pg/scoala24bucuresti/photos/?tab=album&album_id=1725896000992278

Comunicare eficientă si medierea conflictelor în mediul şcolar

Proiectul „Comunicare eficientă si medierea conflictelor în mediul şcolar ” (COMED)  si-a propus să realizeze prin intermediul educaţie nonformale, în cadrul atelierelor  de formare, abilităţi practice de comunicare eficientă în identificarea, prevenirea şi medierea conflictelor în mediul şcolar, în scopul creşterii capacităţii decizionale la nivelul echipelor de management din unităţile şcolare şi de la nivelul echipei de verificare şi control de la nivelul ISMB.

Scopul proiectului a constat în formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică şi configurarea expertizei de comunicare în prevenirea şi medierea conflictelor în mediul şcolar.

Sesiunile de formare s-au realizat în 26 de unităţi şcolare, centre şi filiale de formare CCD Bucuresti repartizate în toate cele 6 sectoare de la nivelul Municipiului Bucureşti şi în unităţi de învăţământ particulare acreditate. Sesiunile de formare au fost sustinute de 15 formatori.

Obiective principale ale proiectului au fost: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală în situaţii specific; Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare în mediul şcolar; Identificarea stilului personal de comunicare şi a rolurilor în cadrul echipei; Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de tipurile de conflict cu frecvență mare  în mediul şcolar; Identificarea surselor specifice ale conflictului în mediul şcolar; Identificarea emoţiilor generatoare de conflict asociate unui context specific relațiilor dintre actorii implicați în comunicarea educațională; Utilizarea procedeelor educative pentru mediere tinând cont de diferenţele culturale şi aptitudinale ale participanţilor; Corelarea strategiei de intervenție în medierea conflictelor la nivelul tuturor partenerilor implicați în actul educational.

Grupul  ţintă ( 590  de profesori ) a fost alcătuit din cei 505 directori/directori adjuncţi  de la unităţile de învăţământ de stat din Bucureşti, 50 directori/ directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ particulare acreditate din Bucureşti şi din 45 de inspectori şcolari de la nivelul Municipiului Bucureşti. La nivelul celor 26 de centre de formare s-au alcătuit grupe din  18-20 de cursanţi – directori/directori adjuncţi ai unităţilor de stat şi ai unităţilor de învăţământ particulare acreditate. Cei 45 de inspectori şcolari au fosti împărţiţi în 3 grupe.

Sănătatea este o stare de bine. Tu ești bine?

Proiectul Sănătatea este o stare de bine. Tu esti bine?, organizat de către Inspectoratul  Şcolar al Municipiului Bucureşti  în colaborare cu  Asociaţia pentru  Dezvoltare Durabila in Educatie, Bucovina, Kineto Bebe,  Fundaţia Preţuieşte Viaţa, Sas Gym, Fitness Concept, Asociaţia Consumatorilor de Produse Alimentare  are drept scop stimularea interesului adolescenţilor faţă de alimentaţie si beneficiile consumului de alimente sănătoase, care pot fi combinate în diferite variante şi pot reprezenta substitute ale alimentelor de tip fast-food. În egală măsură, scopul proiectului se îndreaptă în direcţia creşterii motivaţiei tinerilor de a practica sport, dar şi de a înţelege varietatea alternativelor sportive în vederea alegerii acelor care se potrivesc datelor umane specifice.

În acest proiect au fost implicati 100 de elevi, provenind din patru licee ale Municipiului Bucureşti, care au fost evaluaţi de către specialişti în domeniu: kinetoterapeuţi, antrenori fitness, consultanti nutriţie. Aceştia au primit individual o fişă de evaluare cu privire la : masa musculară, grăsimea din corp, gradul de obezitate, nivelul de hidratare, masa osoasă, caloriile din corp, tipul de corp, rata metabolică bazală, vârsta metabolică.

Programul de formare la care au participat elevii selectaţi s-a desfăşurat pe parcursul a trei luni si a constat in: antrenamentul intr-o sală de fitness şi un regim de alimentaţie personalizat. Tinerii au fost însoţiţi în sala de fitness de antrenor, o dată sau de mai multe ori pe săptămână. Au fost elaborate tutoriale cu privire la starea fizică şi emoţională a subiecţilor, înainte şi după programul proiectului.

http://www.rador.ro/2015/02/24/100-de-elevi-de-liceu-vor-adopta-un-stil-de-viata-sanatos/

https://gokid.ro/stil-de-viata-sanatos-pentru-elevii-de-liceu/

https://onicescu.ro/2015/01/26/proiectul-sanatatea-este-o-stare-de-bine-tu-esti-bine/

https://www.nonguvernamental.org/csr/kaufland-si-bucovina-sprijina-un-stil-de-viata-sanatos-pentru-elevii-bucuresteni/

https://www.scoalacdavila.ro/sanatatea-este-o-stare-de-bine-tu-esti-bine

Salvați Planeta Albastra!

Un alt proiect pe care asociatia il desfasoara este o campanie intitulata „Salvati Planeta Albastra!”, campanie de informare si constientizare a elevilor asupra importantei protejarii mediului inconjurator și reducerii consumului de energie. Aceasta activitate presupune organizarea de ateliere de lucru pentru echipele de voluntari, mediate de lectori din cadrul ONG-urilor care activeaza in domeniul protectiei mediului, dar si de profesorii din echipa de implementare sau alte cadre didactice din scoala, infiintarea cluburilor scolare „Salvati Planeta Albastra”, publicarea de informatii despre campanie pe website-ul proiectului si al cluburilor, precum si distribuția de afise si pliante in scoli, incluzand mesaje dedicate campaniei.

Din școală în viață prin firma de exercițiu

ADDE desfasoara inca din 2011 proiectul „Din scoala in viata prin firma de exercitiu”, avand ca parteneri: Virtual Enterprise International New York, Department of Education New York City, Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Colegiul Economic “V. Madgearu” Bucuresti, Liceul Teoretic “N. Iorga ”, Colegiul Agricol “V. Harnaj” Bucuresti, Colegiul Tehnic “Mircea cel Batran” Bucuresti, Liceul Teoretic „Al. Vlahuta”, Bucuresti, Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu” Bucuresti, Scoala Gimnaziala Nr. 162, Scoala Gimnaziala nr. 179.

Obiectivele proiectului sunt: familiarizarea cadrelor didactice cu conceptul și practica firmelor de exercitiu, ca metoda interactiva de invațare; implicarea reprezentantilor mediului de afaceri din Bucuresti in proiectele scolilor, in vederea asigurarii unor parteneriate educationale; valorizarea experientelor dobandite pentru consilierea si orientarea elevilor; perfectionarea limbajului de afaceri in limbi straine; stimularea creativitatii elevilor si recunoasterea ei la nivel international; motivarea elevilor cu rezultate deosebite in practica firmelor de exercitiu; stabilirea de parteneriate cu scoli similare din SUA si alte tari participante la targ; desfasurarea unor actiuni menite sa contribuie la cresterea prestigiului scolii pe plan local si international; cunoasterea sistemului educational american; organizarea de mobilitati cu elevii in baza unor proiecte educationale. In cadrul acestui proiect, la invitatia Departamentului pentru Educatie din New York, SUA , membrii ADDE, participa anual la Targul International al Firmelor de Exercitiu organizat la New York, S.U.A..

Obiectivul asociatie noastre, în cadrul acestui proiect, este acela de a facilita accesul la această manifestare a cât mai multor cadre didactice din sistemul de învățământ bucureștean, atât de la licee teoretice sau tehnologice, cât și de la școli gimnaziale, în calitate de vizitatori și, totodată, familiarizarea acestora cu conceptul și practica firmelor de exercitiu, ca metoda interactivă de învățare, menită să dezvolte spiritul antreprenorial, atât la elevii, cât și la profesori.Totodata ne propunem sa popularizam conceptul de “Firma de exercitiu” in randul inspectorilor scolari, studentilor, elevilor de gimnaziu precum si in randul reprezentantilor mediului de afaceri din Bucuresti.

Pastrând tradiția din anii anteriori, in fiecare an au avut loc vizite la diferite instituții de învățamânt superior, precum: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dar si reuniuni  la Consulatul Romaniei la New York, la care au participat elevi si prfesori din Romania, diplomati romani si reprezentatnti ai comunitatii romanesti din New York.