Programe de Formare


Stop bullying prin educație pentru cetățenie democratică în unitățile școlare

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare  personalului didactic din ...


Integrarea instrumentelor TIC în procesul educațional

Nevoile învăţământului românesc impun configurarea unui model al procesului educaţional care să ...


Managementul clasei de elevi în contextul utilizării de metode și tehnologii interactive

Grup tinta: Personalul din învăţământul Preuniversitar


Comunicare eficientă şi medierea conflictelor în mediul şcolar

Apariția conflictelor în mediul școlar, indiferent de natura și protagoniștii acestora impune ...


Implementarea standardelor de control intern managerial în unitățile școlare

Scopul elaborării standardelor de management şi control intern este de a crea un instrument de ...


Secretariat computerizat și comunicare managerială la nivelul organizației școlare

Secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de munca in societatea contempora...


Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Programul este acreditat de ANC și se oferă certificat de calificare profesionlă


Managementul achizițiilor publice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Grup tinta: Personalul din învăţământul Preuniversitar


Expert achiziții publice

Programul este acreditat de ANC și se oferă  certificat de calificare profesionlă

ALTE PROGRAME DE FORMARE
  • Competenţe în comunicare, negociere şi diversitate culturală ale profesioniştilor din domeniul serviciilor sociale
  • Stop bullying prin educaţie în sistemul de asistenţă social
  • Etică şi valori în asistenţa social
  • Efectele mobbing-ului la locul de muncă
  • Comunicare şi modalităţi eficinete de lucru în echipă
  • Integritate publică şi legalitate