Expert achiziții publice

„EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Programul este acreditat de ANC și se oferă  certificat de calificare profesionlă

TEMATICA ABORDATĂ:

 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Metode de evaluare a nevoilor autorităţilor contractante
 • Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice
 • Documentaţia de atribuire
 • Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor
 • Acte adiţionale.
 • Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SICAP
 • Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice
 • Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.
 • Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice.
 • Soluţionarea litigiilor şi căi de atac.
Galerie Imagini
Formular de înscriere