WIDE – Testare & Validare încheiată și Orientări pentru utilizatori disponibile online

Consorțiul WIDE a pilotat cu succes cele patru module de formare și resursele conexe dezvoltate în primul an de implementare a proiectului, cu scopul de a încuraja și  sprijini femeile care trăiesc în zonele rurale să își creeze propria afacere online.

Fiecare partener a ajuns la reprezentanții grupului țintă și la părțile interesate de la nivel local și național pentru a testa calitatea și relevanța setului de instrumente WIDE Training și pentru a colecta feedback. Participanții și-au exprimat satisfacția copleșitoare față de inițiativă și rezultatele sale concrete, subliniind abordarea practică și relevanța în lumea reală.

Încurajați de succesul sesiunilor pilot, partenerii s-au angajat să extindă setul de instrumente WIDE  pentru a ajunge la mai multe femei antreprenor din zonele rurale. În acest scop, Consorțiul a elaborat Orientări operaționale pentru a sprijini formatorii și educatorii în exploatarea resurselor de formare WIDE. Documentul este acum disponibil online și, profitând de experiența WIDE  și de lecțiile învățate, ghidează utilizatorii prin intermediul următoarelor teme:

  • Structura programului de formare
  • Structurarea inițiativelor de formare
  • proiectarea curriculumului de formare
  • strategii de recrutare și înscriere
  • înscrierea și atragerea participanților
  • Managementul eficient al clasei
  • Gestionarea mediilor de instruire
  • recomandări finale
  • Optimizarea formării în diverse medii operaționale

WIDE – Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital – este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul ErasmusPlus. Inițiativa reunește 6 parteneri din 6 țări (Italia, Spania, Belgia, Republica Macedonia de Nord, România și Serbia). Pentru mai multe informații despre proiectul WIDE, vă rugăm să vizitați:

WIDE Website https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250