Parteneri

Pentru atingerea obiectivelor propuse ADDE a dezvoltat în decursul timpului o reţea de parteneriate cu instituţii din ţară şi din străinătate. Parteneriatele de colaborare oferă ocazia de a dezvolta, transfera și pune în aplicare rezultate inovatoare și de a participa la activități de diseminare și informare cu privire la proiectele si programele derulate în diferite domenii. Au fost încheiate parteneriate cu diferite organizații și actori din domeniul de interes al asociației, în special  instituții și autorități publice de la nivel local, regional, național și internațional.

Parteneri interni

Parteneri externi

Conform Obiectivului General nr.4 al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.

Pentru detalii și informații puteți consulta site-ul nostru www.apdde.ro .
Persoanele  care vor sa devină membri ai ADDE pot transmite formularul de adeziune la adresa de e-mail info@apdde.ro .