Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

„Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” Programul este acreditat de ANC și se oferă certificat de calificare profesionlă.

Tematica abordată este următoarea:

  • Terminologia legată de proiecte, finanțare, accesare fonduri
  • Noțiuni de bază privind utilizarea de aplicații informatice de project management
  • Noțiuni specifice legate de administrarea afacerilor (cu accent asupra aspectelor legate de bugetare, finanțare, HR)
  • Noțiuni specifice de SSM si dezvoltare durabilă/protecția mediului
  • Noțiuni privind identificarea posibilităților de finanțare (inclusiv identificarea categoriilor de informaţii necesare în concordanţă cu forma juridică de constituire a organizaţiei şi a partenerilor, cu tipul activităţilor derulate cu cele prezentate în cererea de finanţare şi cu Ghidul solicitantului)
  • Noțiuni privind elaborarea proiectului (inclusiv verificarea redactarii propunerii de proiect conform formatului specificat în Ghidul aplicantului şi având în vedere regulamentele naţionale şi europene)
  • Noțiuni privind managementul proiectului, raportarea, rambursarea
  • Aplicații practice legate de specificul activității participanților
Galerie Imagini
Formular de înscriere