Tinerii în slujba păstrării identității naționale

Proiectul: ”Tinerii în slujba păstrării identității naționale”

Locul de desfăşurare este : Bucuresti, România şi Chisinau, Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului este : Promovarea valorilor naţionale ale poporului român ; perioada de desfăşurare: mai –noiembrie 2017. Estimăm o participare medie de 50 de participanţi / eveniment ( 40 de tineri reprezentând grupul ţintă ) . Activităţile propuse sunt: 1) contactarea comunităţilor româneşti din Republica Moldova; 2) promovarea proiectului; 3) pregătirea şi implementarea proiectului , cu subactivităţile : a) selecţionarea grupului ţintă; b) organizarea unui training de conştientizare asupra importanţei utilizării metodelor nonformale de educaţie ( accent pe Photo Voice ) ; c) organizarea unui workshop pentru instruirea tinerilor în tehnica foto; d) activităţi comune – 7 zile – în Republica Moldova : va fi organizată o expoziţie foto virtuală (minim 1000 fotografii ) , pe următoarele 5 domenii : personalităţi şi evenimente; frumuseţi naturale; cântece şi dansuri populare româneşti; meşteşuguri, ocupaţii; obiceiuri şi tradiţii; 4 ) evaluarea proiectului; 5) diseminarea şi continuitatea proiectului. Etapele şi metodele de realizare propuse sunt următoarele : Etapa de promovare a proiectului – metode : promovarea în mass media ( seminar de deschidere şi închidere, conferinţă de presă, articole în ziar ); promovare pe internet ( crearea unui site, dezvoltarea şi actualizarea acestuia; organizarea unui sistem de videoconferinţe, pentru participare online şi a unui sistem de webinar, pentru promovarea produselor de creaţie ); promovarea prin materiale promoţionale (afişe, bannere, fluturaşi, mape, tricouri şi şepci, pixuri ); selecţionarea grupului ţintă se va face de către echipa de proiect, prin participarea directă , dar şi online a candidaţilor ; în cadrul trainingului de conştientizare şi a workshopului vor fi utilizate metodele nonformale de educaţie cu accent pe metoda Photo Voice; vom asigura logistica IT, dar şi cadrele de specialitate, care vor instrui tinerii în domeniul tehnicii foto, dar şi în păstrarea spiritului de echipă, a responsabilităţii şi dezvoltarea creativităţii; cele 7 zile în Republica Moldova vor fi organizate pe ateliere de lucru care vor viza cele 5 domenii; fotografiile create vor fi expuse şi promovate prin site, videoconferinţă şi webinar; evaluarea participanţilor se va face prin metode formale , dar şi nonformale de evaluare : completarea de chestionare, interviuri, focus grupuri; dintre metodele nonformale – copacul, cartoful fierbinte, open space, etc; diseminarea se va face în ultima zi din Republica Moldova, prin distribuirea DVD-urilor, a fotografiilor, dar şi a altor materiale pe site ; continuarea proiectului va fi dezbătută în cadrul seminarului de închidere, alături de momentul de diseminare şi va cuprinde propuneri de aplicare de noi proiecte , care să permită dezvoltarea activităţilor, organizarea unui Centru virtual pentru comunicarea dintre tineri, în sistem de videoconferinţă, dar  şi webinar, etc.

Obiectivele proiectului

 • Creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei cunoaşterii celor mai importante evenimente din istoria poporului român, a meseriilor , ocupaţiilor specifice lui, a obiceiurilor, tradiţiilor legate de diferite momente din viaţa / comunităţi / popor , de către un grup de 40 de tineri (20 tineri români din Republica Moldova, 20 tineri români din România ), pentru un timp de 8 săptămâni
 • Dezvoltarea creativităţii a 40 de tineri români cu oportunităţi reduse ( 20 din Republica Moldova şi 20 din România), prin implementarea metodei Photo Voice – deci, prin formarea şi perfecţionarea abilităţilor în domeniul IT şi a artei fotografice, a capacităţilor manageriale, pentru o perioadă de 8 săptămâni
 • Sprijinirea şi susţinerea studiului limbii şi literaturii române, a culturii şi civilizaţiei româneşti, ca instrumente esenţiale în cunoaşterea spiritualităţii poporului român şi în exprimarea deschisă a apartenenţei la românitate, de către un grup de 40 de tineri români ( 20 tineri români din Republica Moldova şi 20 tineri români din România ), pentru o perioadă de 8 săptămâni

 

Parteneri:

 • Inspectorartul Şcoalr al Municipiului Bucureşti
 • Primăria Sectorului 1 Bucureşti
 • Pretura Centru Chişinău
 • Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucureşti
 • Liceul Teoretic „Ion Barbu” Bucureşti
 • Şcoala Gimanzială 162
 • Şcoala Gimanzială 181
 • Şcoala Gimanzială “Elena Văcărescu”

Proiectul şi-a propus să ofere tinerilor posibilitatea şi instrumentele necesare pentru a deveni membri activi ai societăţii. Prin intermediul fotografiilor, ei au oportunitatea să îşi facă cunoscute stilul de viaţă şi problemele cu care se confruntă: marginalizare, discriminare, excluziune socială, intoleranţă şi ignoranţă. Principala metodă PhotoVoice este o metodă de educaţie non-formală care le permite subiecţilor fotografiilor să devină creatorii acestora. Tinerii din spatele aparatului de fotografiat pot transmite şi celor din jur ceea ce înseamnă viaţa în comunitatea lor, întâlnindu-se cu tineri cu background cultural diferit care visau însă la acelaşi lucru. Proiectul implică participarea activă a tinerilor şi este  proiectat astfel, încât tinerii vor putea   descoperi şi devini conştienţi de diferite realităţi;

 • Există o slabă comunicare între tinerii din România şi cei din diasporă ( în cazul nostru, Republica Moldova ); tinerii , alături de familiile lor vor avea sarcini, preocupări, obligaţii care îi pot îndepărta de rădăcinile lor;
 • Familia, în cazul tinerilor, este un factor determinant în educarea lor în spiritul respectului a ce înseamnă valori naţionale ; dar tot familia  poate îndepărta copilul de aceste valori;
 • În majoritatea statelor în care trăiesc, tinerii români sunt marginalizaţi, atât prin statul lor social, financiar, cetăţenesc, în ultimă instanţă; ei trebuie să demonstreze celor care îi marginalizează , că nu fac parte din comunităţi defavorizate, ci duc valorile naţionale cu ei, oriunde ar fi;
 • Societatea modernă presupune comunicare, mai ales a unei comunicari bazate pe cea electronică; abilităţile necorespunzătoare a tinerilor în aceste domenii îi marginalizează, automat.

Rezultatele aşteptate :

 • Implicarea a 40 de tineri ( grupului ţintă)  în toate activităţile proiectului;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul IT, prin participare activă la webinarele organizate prin intermediul platformei electronice, cu 60%;
 • Conştientizarea asupra importanţei implicării factorilor de decizie în promovarea talentului, creativităţii, spiritului de concurs în vederea obţinerii performanţei ,cu 60%;
 • Dezbaterea asupra importanţei implicării factorilor de decizie – 30 persoane;
 • Perfecţionarea competenţelor în domeniul managerial, pentru că tinerii realizează planul desfăşurării expoziţiei de fotografie, conform metodei PhotoVoice, contribuie la contactarea persoanelor care vor sprijini organizarea expoziţiei foto, etc, 60%;
 • Perfecţionarea comunicării , datorită discuţiilor permanente între ei, echipa de proiect, partenerii, tinerii aflaţi on – line, etc – cu 70%;
 • Creşterea spiritul lor de competiţie, prin participare direct / on –line , la temele propuse în cadrul paginilor de istorie – 60%;
 • Orientarea spre jurnalism – prin realizarea unui Newsletter în formă electronică, 3 ediţii;
 • Creşterea puterii de sinteză, de percepere a problemelor lor esenţiale;
 • Realizarea unor echipe mixte: grup ţintă, tineri on – line;
 • Creşterea gradului de responsabilizare a echipei / individului, prin prisma calităţii produselor de creaţie, dar, şi a modului de îndeplinire a sarcinilor trasate 70%;
 • Desfăşurarea săptămânii de implementare a metodei Photo Voice, dar şi a atelierelor de lucru prevăzute în cadrul temelor propuse , în condiţii impecabile;
 • Semnarea unui parteneriat între unităţi şcolare, ONG, factori de decizie , cu privire la promovarea talentului tinerilor;
 • Selecţionarea a 10 tineri talentaţi – pentru perfecţionarea talentului în domeniul artei fotografice;
 • 10 tineri vor urma cursuri de utilizare a platformei electronice;
 • 40 de tineri tinerii deprind metode alternative de educaţie;
 • 40 de tineri participă la toate metodele non – formale din proiect;
 • Creşte capacitatea de autocunoaştere, dezvoltare a personalităţii, acceptare a diversităţii;
 • Realizarea unui Panou cu principalele metode non formale utilizate.

Promovarea proiectului şi a finanţatorului

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului au rol de a asigura vizibilitatea proiectului: prin mass media, prin materiale promoţionale şi internet . Vizibilitatea proiectului prin intermediul mass media o vom realiza prin organizarea a 2 conferinţe de presă în România – la Bucuresti– de început şi final de proiect. În cadrul conferinţelor de presă, vom înmâna mape tematice reprezentanţilor mass media – date despre proiect : obiectivul general şi obiectivele specifice, activităţile propuse şi rezultatele scontate. În cadrul conferinţei finale, vom relua datele prezentate anterior şi vom insista la modul în care am reuşit atingerea indicatorilor obiectivelor , am reuşit să ajungem la rezultatele propuse şi, mai ales, care este strategia de continuare a proiectului , pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu tinerii din grupul ţintă, cu membrii comunităţilor româneşti din Republica Moldova. Tot în acest scop, pe perioada de desfăşurare a proiectului, vom asigura o intervenţie la una din televiziunile locale (Bucuresti ) şi vom scrie 2 articole la ziarele locale din Bucuresti . Alături de conferinţele de presă, vor fi organizate 2 seminarii : de deschidere şi închidere al proiectului .

Coordonatorul de proiect va prezenta, pe larg, proiectele finanţatorului, activităţi / proiecte realizate, în curs de realizare ( finanţare ), cât şi planurile sale de viitor. Invitatul de onoare va fi chiar reprezentantul finanţatorului, care va prezenta imagini din cele mai importante proiecte ale acestuia.  Pentru asigurarea vizibilităţii prin internet, vom proceda la crearea unui site pe o platforma. Administraţia platformei electronice va asigura dezvoltarea şi actualizarea permanent a site –ului, cât şi găzduirea sa pe perioada proiectului, cât şi următoarele 12 luni, cât am propus să continue proiectul, prin desfăşurarea de activtiţi comune cu tinerii din Moldova – online, prin intermediul acestei platforme electronice. Alături de site –ul creat, vom organiza acţiuni specifice platformei electronice : transmisii în direct, organizarea de webinaruri, crearea de grupuri pentru videochat etc. Site –ul , pe prima pagină va cuprinde informaţii despre finanţator. Un element de plusvaloare pentru proiect este posibilitatea persoanelor interesate  din România  şi  Republica Moldova de a interveni în direct în activităţile seminarului, prin intermediul aplicaţiei de webinar , aflată pe platforma. În scopul creşterii vizibilităţii pe internet vom crea un forum de discuţii . Vizibilitatea prin intermediul materialelor promoţionale va consta în achiziţionarea./ confecţionarea următoarelor : banner – roll –up, afişe, pliante, flyere, mape, pixuri, tricouri personalizate . Toate materialele promoţionale vor fi personalizate cu denumirea proiectului şi numele finanţatorului.

Galerie Imagini