Comunicare eficientă si medierea conflictelor în mediul şcolar

Proiectul „Comunicare eficientă si medierea conflictelor în mediul şcolar ” (COMED)  si-a propus să realizeze prin intermediul educaţie nonformale, în cadrul atelierelor  de formare, abilităţi practice de comunicare eficientă în identificarea, prevenirea şi medierea conflictelor în mediul şcolar, în scopul creşterii capacităţii decizionale la nivelul echipelor de management din unităţile şcolare şi de la nivelul echipei de verificare şi control de la nivelul ISMB.

Scopul proiectului a constat în formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică şi configurarea expertizei de comunicare în prevenirea şi medierea conflictelor în mediul şcolar.

Sesiunile de formare s-au realizat în 26 de unităţi şcolare, centre şi filiale de formare CCD Bucuresti repartizate în toate cele 6 sectoare de la nivelul Municipiului Bucureşti şi în unităţi de învăţământ particulare acreditate. Sesiunile de formare au fost sustinute de 15 formatori.

Obiective principale ale proiectului au fost: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală în situaţii specific; Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare în mediul şcolar; Identificarea stilului personal de comunicare şi a rolurilor în cadrul echipei; Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de tipurile de conflict cu frecvență mare  în mediul şcolar; Identificarea surselor specifice ale conflictului în mediul şcolar; Identificarea emoţiilor generatoare de conflict asociate unui context specific relațiilor dintre actorii implicați în comunicarea educațională; Utilizarea procedeelor educative pentru mediere tinând cont de diferenţele culturale şi aptitudinale ale participanţilor; Corelarea strategiei de intervenție în medierea conflictelor la nivelul tuturor partenerilor implicați în actul educational.

Grupul  ţintă ( 590  de profesori ) a fost alcătuit din cei 505 directori/directori adjuncţi  de la unităţile de învăţământ de stat din Bucureşti, 50 directori/ directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ particulare acreditate din Bucureşti şi din 45 de inspectori şcolari de la nivelul Municipiului Bucureşti. La nivelul celor 26 de centre de formare s-au alcătuit grupe din  18-20 de cursanţi – directori/directori adjuncţi ai unităţilor de stat şi ai unităţilor de învăţământ particulare acreditate. Cei 45 de inspectori şcolari au fosti împărţiţi în 3 grupe.

Galerie Imagini