Implementarea standardelor de control intern managerial în unitățile școlare

“Implementarea standardelor de control intern managerial în unităţile școlare” acreditat prin OMEN Nr. 5026/04.09.2018, 15 credite profesionale transferabile (60 ore); Grup tinta: Personal didactic de predare și personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare și de control din învăţământul Preuniversitar

Sistemului de Control Intern Managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

În vederea aplicării Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, la nivelul oricărei organizații, trebuie să se constituie o structură formată din persoanele nominalizate prin decizie, care are rolul de a elabora standardele de management şi control intern. Prin control se constată abaterile rezultatelor de la obiectivele propuse, se analizează cauzele care le-au determinat şi se dispun măsuri corective sau preventive.

Scopul elaborării standardelor de management şi control intern este de a crea un instrument de evaluare a impactului controlului intern asupra utilizării fondurilor instituţiei și a funcționării compartimentelor acesteia.  Standardele privind implementarea sistemului de management și control intern, conform prevederilor Comisiei Europene, recomandă diminuarea continuă a controlului extern exercitat de instituțiile reglementate în activitatea de control ale statului și implementarea componentelor de control managerial prin elaborarea de proceduri operaționale de lucru pentru activitățile desfășurate de organizații.

Galerie Imagini
Formular de înscriere