Modele inovative aplicabile în sistemele educaționale, focalizate pe educația ecologică a elevilor, care vizează conservarea biodiversității și utilizarea rațională a resurselor natural

În data de 5 decembrie  2014 la Școala Gimnazială nr. 13, sector 1, ora 15:00,  va avea loc lansarea proiectului finanțat de Comisia Europeană în cadrul acțiunii VET learnerand staff mobility din cadrul Programului Erasmus+,  cu titlul ,,Modele inovative aplicabile în sistemele educaționale, focalizate pe educația ecologică a elevilor, care vizează conservarea biodiversității și utilizarea rațională a resurselor natural”,  de către aplicantulAsociația pentru Dezvoltare Durabilă în Educație.

 2014-1-RO01-KA102-001033

SCOP:dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice din toate domeniile curriculare ale școlii pentru gestionareaactivităților teoretice și practice care să asigure protecția mediului și conservarea biodiversității, să colaboreze cu alți profesori din alte departamente, să-și asume responsabilitățile într-un parteneriat, să respecte regulile de comportament în interiorul echipei, să utilizeze informații actuale și tehnologia comunicării pentru predare, pentru a motiva elevii să dorească să afle mai multe

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

  1. Îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și practici inovative pentru integrarea dezvoltării durabile și a cetățeniei active în programa de învățământ pentru 24 de participanți la mobilitate – cadre didactice, formatori, responsabili cu formarea profesională, autori de manuale;
  2. Dezvoltarea competențelor lingvistice ale celor 24 de participanți la mobilitate;
  3. Elaborarea unui ghid practic în care sunt prezentate principii de educație pentru o dezvoltare durabilăși cetățenie activă, metode și instrumente folosite în educația de mediu;
  4. Prezentarea de campanii de energie verde și propuneri pentru proiecte școlare inovatoare sau proiecte inovatoare în comunități de către participanții la mobilități.

ACTIVITĂȚI:

a.) Informare și selecție a participanților la programul de mobilitate în Grecia;

b.) Activități de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală;

c.) Derularea programului de formare pentru 24 de cadre didactice, în Grecia, în 2 fluxuri ;

d.) Monitorizarea și evaluarea programului  de formare și a activității desfășurate de participanți în Grecia;

e.) Diseminarea și valorizarea proiectului și a rezultatelor obținute;

f.) Raportarea realizată de către fiecare participant și raportarea echipei de gestiune, pe proiect;

REZULTATE:

1.) Certificarea competențelor  si cunoștințelor  dobândite conform  dispozițiilor  naționale prin acordarea Certificatului  EUROPASS Mobility pentru participanți;

2.) Competențe aprofundate de comunicare în limba engleză pentru cei 24 de participanți la programul de formare;

2.) Ghidul de bune practici cuprinzând principiile de educație pentru o dezvoltare durabilăși cetățenie activă, precum și metodele și instrumentele folosite în educația de mediu de către partenerul transnațional;

Galerie Imagini